نخستیـن کنفرانـس بیـن‌الـمللی فـناوری مـتاورس، بلاک‌چیـن و اَرزهــای دیجیتال

نخــستیــــن کنفرانس بین المللی فناوری متاورس، بــــلاک‌چین و اَرزهای دیجیتــــال در راستـــــای تحـول و نوآوری اقتصاد دیجیتال و آینده پژوهی در قالــــب متــــاورس به همـــت آکادمـــــی آموزشــی و تحقیقاتی متــاورس ایـــــران و آکادمی بین الــمللـی علوم و تحقیقات گرجستان و هـــــمراهی مرکز نــــوآوری بانک ملّـی ایران و مجموعه رسانه ای ویدینو، در سه روز دوم، سوم و چهارم اسفند ماه به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار گردید. 

محور های اصلی کنـــفرانس و کارگاه ها با موضوع آینده پژوهی و تکنولوژی هــای متاورس و کاربـــرد های متاورس در صنعت، علوم مهنــدسی و آموزش ارائه گردیــد. در برنامه اختتامیه به شکل خلاقانه از برترین های مسابقه داستان‌نویسی دنیای آینده، تقدیر به عمل آمد. این مسابقه داستان نویسی در هفته پژوهش با شرکت 1700 دانش آموز از 13 استان کشور برگزار شد. دانش آموزان برتر و نوآور به عنوان سفیران دانش آموزی متاورس، داستان خلاقانه زندگی در فضای نسل سوم اینترنت در قالب متاورس را طراحی نمودند، که به شکل نمادین با عینک های واقعیت مجازی، زیست در دنیای آینده را به عنوان نسل نخبه و آینده ساز در روز اختتامیه به نمایش گذاشتند.


هویت یک جنبه حیاتی از متاورس است، زیرا نحوه تعامل کاربران در فضای واقعیت مجازی را تعیین می کند. در متاورس، کاربران از طریق آواتارهای دیجیتالی خود، که بازنمایی دیجیتالی از هویت دنیای واقعی آنها هستند، با یکدیگر تعامل دارند. هویت در متاورس را می توان با استفاده از فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند تأیید و احراز هویت کرد.

از فناوری بلاک‌چین می توان برای ایجاد هویت‌های دیجیتالی منحصر به فرد، امن و غیرقابل تکرار استفاده کرد. هویت دیجیتالی یک کاربر در متاورس از طریق یک سیستم مبتنی بر بلاک چین به هویت دنیای واقعی او مرتبط می‌شود و این اطمینان را می‌دهد که کاربران تنها می‌توانند با استفاده از هویت تأیید شده خود با متاورس تعامل داشته باشند. فناوری قراردادهــــای هوشمند را می توان برای خودکارسازی جنبه های مختلف تأیید هویت و مدیریت در متاورس استفاده کرد، مانند اعطای دسترسی به مناطق یا منابع خاص بر اساس هویت کاربر.

مدیریت هویت در متاورس همچنین مستلزم اســــــتفاده از پروتکل ها و استانداردهای مختلف برای اطمینان از قابلیت همکاری بین پلتفرم های مختلف واقعیت مجازی است. این پروتکل‌ها و استانداردها تضمین می‌کنند که کاربران می‌توانند بدون توجه به پلتفرم یا برنامه‌ای که استفاده می‌کنند، با استفاده از هویت دیجیتالی خود به متاورس دسترسی داشته باشند و با آن تعامل داشته باشند.

کـــتــاب کــــاربرد فناوری مـــــتاورس در بانکداری نــــــوین

آینــــــــده آمـــوزش در قــــالب نســــل ســوّم ایـنـترنـت

METAVERSE - BUILDING A BETTER REALITY

مـتـاورس، کـــــــــــــــــــــــلید ورود به دنـــــــــــــــــــــیای جـدیـد

کانال پیامرسان تلگرام | صفحه اینستاگرام | صفحه آپارات | صفحه لینکدین 

Template Design:Dima Group