نخستیـن کنفرانـس بیـن‌الـمللی فـناوری مـتاورس، بلاک‌چیـن و اَرزهــای دیجیتال

نخــستیــــن کنفرانس بین المللی فناوری متاورس، بــــلاک‌چین و اَرزهای دیجیتــــال در راستـــــای تحـول و نوآوری اقتصاد دیجیتال و آینده پژوهی در قالــــب متــــاورس به همـــت آکادمـــــی آموزشــی و تحقیقاتی متــاورس ایـــــران و آکادمی بین الــمللـی علوم و تحقیقات گرجستان و هـــــمراهی مرکز نــــوآوری بانک ملّـی ایران و مجموعه رسانه ای ویدینو، در سه روز دوم، سوم و چهارم اسفند ماه به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار گردید. 

محور های اصلی کنـــفرانس و کارگاه ها با موضوع آینده پژوهی و تکنولوژی هــای متاورس و کاربـــرد های متاورس در صنعت، علوم مهنــدسی و آموزش ارائه گردیــد. در برنامه اختتامیه به شکل خلاقانه از برترین های مسابقه داستان‌نویسی دنیای آینده، تقدیر به عمل آمد. این مسابقه داستان نویسی در هفته پژوهش با شرکت 1700 دانش آموز از 13 استان کشور برگزار شد. دانش آموزان برتر و نوآور به عنوان سفیران دانش آموزی متاورس، داستان خلاقانه زندگی در فضای نسل سوم اینترنت در قالب متاورس را طراحی نمودند، که به شکل نمادین با عینک های واقعیت مجازی، زیست در دنیای آینده را به عنوان نسل نخبه و آینده ساز در روز اختتامیه به نمایش گذاشتند.


متاورس اصطـلاحی است که به فضـــای واقـــعیت مجـــــــازی اطـلاق می شود که در آن کاربران می توانند تعامل داشته باشند، معاشرت کنند و در فعالیت های مختلف شرکــت کنــند. مفـهوم مـتاورس ده‌ها سال است که وجود داشته است، امــا در سال‌های اخیر به دلیل پیشرفت فناوری و محبوبیت روزافزون واقعیت مجازی و بازی، مورد توجـه مجـدد قرار گرفته اســت.

متاورس بسیار مهم است، زیرا نشان دهنده گام بعدی در تکامل اینترنت است و فضــــایی مــــــــجـــــازی را ایجــــــــاد می کنـــد که فـراگیرتر، تعاملی تر و اجتماعــــــی تـــــر از وب فعلی است. متاورس پتانسیل تغییر طیف گسترده ای از صنایع، از سرگرمی و بازی گرفته تا آموزش، مراقبت های بهداشتی و حتی تجـــارت را دارد.

متاورس همچنین قابل توجه است، زیرا طیـــف گســـترده ای از فرصت ها و چالش های مربوط به مدیریت دارایی های دیجیتال و مالکیت معنوی و همچنین مسائل مربوط به هویت، امنیت و حریم خصوصی را ارائه می دهد. استفاده از فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند به رفع این مسائل و اطمیـــنان از اینکه مـــتـــاورس فضــــــایی امـــن و قــابل اعـــتماد بـــرای کاربـران اســـت کمک می کنـد.

به طور خلاصه، متاورس یک فضای واقعیت مجازی است که پتانسیل تغییر طیف گسترده ای از صنایع را دارد و طیف وسیعی از فرصت ها و چالش های مرتبط با مدیریت دارایی های دیجیتال، مالکیت معنوی، هویت، امنیت و حریم خصوصی را ارائـه می دهد. توسعه و رشد مستمر متاورس با پیشرفت های فناوری شکل خواهد گرفت و توانایی مقابله با این چالش ها برای موفقیت آن حیاتی خواهد بود.

کـــتــاب کــــاربرد فناوری مـــــتاورس در بانکداری نــــــوین

آینــــــــده آمـــوزش در قــــالب نســــل ســوّم ایـنـترنـت

METAVERSE - BUILDING A BETTER REALITY

مـتـاورس، کـــــــــــــــــــــــلید ورود به دنـــــــــــــــــــــیای جـدیـد

کانال پیامرسان تلگرام | صفحه اینستاگرام | صفحه آپارات | صفحه لینکدین 

Template Design:Dima Group