نخستیـن کنفرانـس بیـن‌الـمللی فـناوری مـتاورس، بلاک‌چیـن و اَرزهــای دیجیتال

نخــستیــــن کنفرانس بین المللی فناوری متاورس، بــــلاک‌چین و اَرزهای دیجیتــــال در راستـــــای تحـول و نوآوری اقتصاد دیجیتال و آینده پژوهی در قالــــب متــــاورس به همـــت آکادمـــــی آموزشــی و تحقیقاتی متــاورس ایـــــران و آکادمی بین الــمللـی علوم و تحقیقات گرجستان و هـــــمراهی مرکز نــــوآوری بانک ملّـی ایران و مجموعه رسانه ای ویدینو، در سه روز دوم، سوم و چهارم اسفند ماه به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار گردید. 

محور های اصلی کنـــفرانس و کارگاه ها با موضوع آینده پژوهی و تکنولوژی هــای متاورس و کاربـــرد های متاورس در صنعت، علوم مهنــدسی و آموزش ارائه گردیــد. در برنامه اختتامیه به شکل خلاقانه از برترین های مسابقه داستان‌نویسی دنیای آینده، تقدیر به عمل آمد. این مسابقه داستان نویسی در هفته پژوهش با شرکت 1700 دانش آموز از 13 استان کشور برگزار شد. دانش آموزان برتر و نوآور به عنوان سفیران دانش آموزی متاورس، داستان خلاقانه زندگی در فضای نسل سوم اینترنت در قالب متاورس را طراحی نمودند، که به شکل نمادین با عینک های واقعیت مجازی، زیست در دنیای آینده را به عنوان نسل نخبه و آینده ساز در روز اختتامیه به نمایش گذاشتند.

 


دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از مجموعه آکادمی آموزشی و تحقیقاتی متاورس ایران و الگوهای مختلف آموزشی مؤسسه بازدید به عمل آوردند.

این بازدید، دومین بازدید دکتر ستاری از مجموعه و غرفه فعالیت های مؤسسه در 6 ماه اول سال 1401 است.

دکتر سیده صفیه سیادت، دبیر علمی و عضو هیأت مدیـره، ضمن ارائه فعالیت های آکادمی  در حوزه تکنولوژی های نوین به گستره‌ جغرافیایی فعالیت آکادمی در دانشگاه‌ها و مجموعه هــای نوآور کشور پرداختند.

در ادامه بازدید، دکتر محـسن غفاری، دبیر اجرایی و عضو هیأت مدیره، با معرفی تیم فنی و اجرایی آکادمی، چشم انداز ها، برنامه و فعالیت های آکادمی را به اطلاع مدعوین شرح دادند.

در این راستا دکتر ستاری در جمع تیم های مختلف آکادمی به ضرورت حرکت به سوی بومی سازی الگوها و تکنولوژی نوین  و توجه به مهارت های نرم و فناوری اطلاعات را در آموزش دانشگاهی را از عوامل اساسی توسعه کشور در راستای تربیت نیروی انسانی خلاق، ماهر و مبدع دانستند.

کـــتــاب کــــاربرد فناوری مـــــتاورس در بانکداری نــــــوین

آینــــــــده آمـــوزش در قــــالب نســــل ســوّم ایـنـترنـت

METAVERSE - BUILDING A BETTER REALITY

مـتـاورس، کـــــــــــــــــــــــلید ورود به دنـــــــــــــــــــــیای جـدیـد

کانال پیامرسان تلگرام | صفحه اینستاگرام | صفحه آپارات | صفحه لینکدین 

Template Design:Dima Group