وبینار رایگان آینده آموزش و متاورس

پوشش‌خبری کنفرانس فناوری متاورس

روزنــــامه اقـــــتــصاد و ســازنـدگـی 


متاورس اصطـلاحی است که به فضـــای واقـــعیت مجـــــــازی اطـلاق می شود که در آن کاربران می توانند تعامل داشته باشند، معاشرت کنند و در فعالیت های مختلف شرکــت کنــند. مفـهوم مـتاورس ده‌ها سال است که وجود داشته است، امــا در سال‌های اخیر به دلیل پیشرفت فناوری و محبوبیت روزافزون واقعیت مجازی و بازی، مورد توجـه مجـدد قرار گرفته اســت.

متاورس بسیار مهم است، زیرا نشان دهنده گام بعدی در تکامل اینترنت است و فضــــایی مــــــــجـــــازی را ایجــــــــاد می کنـــد که فـراگیرتر، تعاملی تر و اجتماعــــــی تـــــر از وب فعلی است. متاورس پتانسیل تغییر طیف گسترده ای از صنایع، از سرگرمی و بازی گرفته تا آموزش، مراقبت های بهداشتی و حتی تجـــارت را دارد.

متاورس همچنین قابل توجه است، زیرا طیـــف گســـترده ای از فرصت ها و چالش های مربوط به مدیریت دارایی های دیجیتال و مالکیت معنوی و همچنین مسائل مربوط به هویت، امنیت و حریم خصوصی را ارائه می دهد. استفاده از فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند به رفع این مسائل و اطمیـــنان از اینکه مـــتـــاورس فضــــــایی امـــن و قــابل اعـــتماد بـــرای کاربـران اســـت کمک می کنـد.

به طور خلاصه، متاورس یک فضای واقعیت مجازی است که پتانسیل تغییر طیف گسترده ای از صنایع را دارد و طیف وسیعی از فرصت ها و چالش های مرتبط با مدیریت دارایی های دیجیتال، مالکیت معنوی، هویت، امنیت و حریم خصوصی را ارائـه می دهد. توسعه و رشد مستمر متاورس با پیشرفت های فناوری شکل خواهد گرفت و توانایی مقابله با این چالش ها برای موفقیت آن حیاتی خواهد بود.

کــــاربـــــرد فنـــــاوری مـــــتاورس در بـــانکــداری نــــــوین

آیــنــــــــده آمـــوزش در قــــالب نســــل ســوّم ایـنــــترنـت

مـتـــاورس، کــــــــــــــلید ورود به دنــــــــــــیای جــــــدیـد

کانال پیامرسان تلگرام | صفحه اینستاگرام | صفحه آپارات | صفحه لینکدین 

Template Design:Dima Group