وبینار رایگان آینده آموزش و متاورس

پوشش‌خبری کنفرانس فناوری متاورس

روزنــــامه اقـــــتــصاد و ســازنـدگـی 

 


 کتاب خود آموز و جامع متاورس با عنوان متــــــاورس، کلید ورود به دنیای جدید که به قلم اعضای هیأت مدیره و هیأت علمـــی آکادمـــی متاورس ایران برای نخستین بار در کشور در این زمینه تالیف شده است، در مراسم اختتامیه کنفرانس بین المللی فناوری متاورس، بلاک‌چین و اَرز های دیجیتال توسط دکتر داود کریم زادگان، معاون بازاریابی شرکت خدمات انفورماتیک ایران رونمایی شد.

کتاب راهنمای جامع شناخت متاورس، وضعیت فعلی و تحولات احتمالی آینده آن است. این کتاب که توسط اعضای هیأت علمی آکادمی آموزشی و تحقیقاتی متاورس ایران در این زمینه نوشته شده است، بررسی دقیقی از فناوری‌هایی که باعث توسعه متاورس می‌شوند، از جمله فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند، و همچنین تأثیر متاورس بر حوزه‌هایی مانند مدیریت هویت، مالکیت معنوی ،کسب و کار و حکومت را ارائه می کند.

این کتاب علاوه بر کاوش در جنبه‌های فنی متاورس، به مفاهیم اجتماعی این فناوری نوظهور نیز می‌پردازد. متاورس این پتانسیل را دارد که نحوه تعامل ما با یکدیگر و خود فناوری را به روش هایی که هنوز به طور کامل درک نشده اند تغییر دهد. هــم چنین می تواند تأثیر قابل توجهی بر حوزه هایی مانند اقتصاد، فرهنگ و سیاست داشته باشد.

همانطور که متاورس به تکامل خود ادامه می دهد و کشش به دست می آورد، درک پتانسیلی که دارد و چالش هایی که ارائه می دهد مهم است. هدف این کتاب فراهم کردن پایه‌ای برای این درک، و ایجاد جرقه تحقیقات و کاوش بیشتر در این زمینه هیجان‌انگیز و به سرعت در حال تکامل اســت. برای طیف وسیـــعی از خوانندگان، از جمله فن‌آوران، سیاســت‌گـــذاران، دانشـــــگاهیان و هـــر کسـی که به آینـــده فـــــناوری و تأثـــیر آن بر جامعه علاقه‌منـــــد است در نظر گرفته شده است.

کــــاربـــــرد فنـــــاوری مـــــتاورس در بـــانکــداری نــــــوین

آیــنــــــــده آمـــوزش در قــــالب نســــل ســوّم ایـنــــترنـت

مـتـــاورس، کــــــــــــــلید ورود به دنــــــــــــیای جــــــدیـد

کانال پیامرسان تلگرام | صفحه اینستاگرام | صفحه آپارات | صفحه لینکدین 

Template Design:Dima Group