وبینار رایگان آینده آموزش و متاورس

پوشش‌خبری کنفرانس فناوری متاورس

روزنــــامه اقـــــتــصاد و ســازنـدگـی 


کارگروه ویژه توکن‌های غیرمثلی (NFT) ژاپن به حزب حاکم این کشور توصیه کرده است که متخصصی را در زمینه وب ۳.۰ برای کابینه این کشور منصوب کنند. از این رو برخی از متخصصان پیش‌بینی کرده‌اند که این کشور وزیری را برای این امر تعیین خواهد کرد تا بر انطباق ژاپن با بخش وب ۳.۰ و دنیای متاورس نظارت نماید.

کارگروه مذکور در ژانویه ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰) به رهبری ماساکی تایرا (Masaaki Taira)، نماینده پارلمان این کشور، ایجاد شده است تا ژاپن در دنیای وب ۳.۰ از دیگر کشورها عقب نماند.

کــــاربـــــرد فنـــــاوری مـــــتاورس در بـــانکــداری نــــــوین

آیــنــــــــده آمـــوزش در قــــالب نســــل ســوّم ایـنــــترنـت

مـتـــاورس، کــــــــــــــلید ورود به دنــــــــــــیای جــــــدیـد

کانال پیامرسان تلگرام | صفحه اینستاگرام | صفحه آپارات | صفحه لینکدین 

Template Design:Dima Group